×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Բուժական գործ

 

 

 

 

Ուսման տևողությունը` 4 ամիս (շաբաթական 3 օր, 2 ժամ)

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը՝