×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Դիմահարդարում

Ուսման տևողությունը` 2 ամիս (շաբաթական 3 օր, 2 ժամ)

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը`