×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Էսթետ–կոսմետոլոգիա

Ուսման տևողությունը` 11 ամիս (շաբաթական 3 օր, 2 ժամ) և 4 ամիս (շաբաթական 4 օր, 3 ժամ) 

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը՝