×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մատնահարդարում

Ուսման տևողությունը` 1 ամիս (շաբաթական 4 օր, 3 ժամ)


Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը`