×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Վարսահարդարում

Ուսման տևողությունը` 4 ամիս (շաբաթական 4 օր, 3 ժամ) 

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը`

 

                                                                        II խմբի ներկանյութեր - քիմիական ներկեր

                                                                        III խմբի ներկանյութեր - երանգավորող ներկեր

                                                                        IV խմբի ներկանյութեր - բնական և բուսական ներկեր