×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Տորթերի գեղարվեստական ձևավորում

Ուսման տևողությունը` 1 ամիս ( շաբաթական 3 օր, 2 ժամ) 

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրություն`