×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ֆլորիստիկա և դիզայն

Ուսման տևողությունը` 3 ամիս (շաբաթական 3 օր, 2 ժամ)

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը`