×
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ «ՄԱՆԱՆԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Կավագործություն

Ուսման տևողությունը` 1 ամիս (շաբաթական 2 օր, 1,5 ժամ) 

 

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը՝